Mensen weten de weg vrij te maken voor ambulances, overheidsauto’s en brandweerwagens met schetterende sirenes. Dit zijn reddingsvoertuigen en mogen nooit in gevaar worden gebracht. Wat mensen niet weten, is dat het doorbreken van een begrafenisstoet eigenlijk een overtreding is.

Een rouwstoet baart opzien en geeft je een moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven en het verdriet van de mensen in de auto’s. Een beeld dat je niet elke dag tegenkomt. Juist daarom is het wel eens lastig om te bepalen hoe je als andere weggebruiker met de stoet om moet gaan.

Rouwstoet

Een rouwstoet bestaat uit de rouwauto met de overledene en één of meerdere volgauto’s. Rouwauto’s kunnen de traditionele, vaak zwarte, volgauto’s met geblindeerde ramen zijn, maar ook eigen auto’s van de nabestaanden. De particuliere auto’s worden door de uitvaartbegeleider vaak voorzien van officiële vlaggen aan linker- en rechterzijde. Het voordeel van een of meerdere volgauto’s boven particuliere auto’s met vlaggen, is dat volgauto’s beter herkenbaar zijn als onderdeel van de rouwstoet.

Voorlopen door de uitvaartleider

Bij het vertrek en de aankomst van de rouwstoet is het gebruikelijk dat de uitvaartleider voor de rouwauto uit loopt. Van oorsprong was dit een functionele en fysieke taak. Tegenwoordig is dit een ceremoniële activiteit: een eerbetoon aan de overledene, waarbij het voorlopen de overgang van stilte naar beweging symboliseert. Zoals het leven dat weer verder gaat. Het voorlopen geeft ruimte aan de nabestaande om aan de overgang te wennen.

Op de volgende pagina wordt uitgelegd wat de verkeersregels precies zijn en wat je precies moet doen en het wordt erg gewaardeerd als dit gelezen wordt…